Project Description

Projektet

Carlsberg Byen er ambitionen om at skabe det perfekte byrum, gennem et enormt ambitiøst projekt, hvor et helt kvarter opføres stort set samtidig. Scherfig Hus er et hus, der er inddelt lejligheder på mellem to og fem værelser. Under huset er et lille parkeringsanlæg, ligesom en stor del af de tekniske installationer har fundet plads i kælderen.

Controel ApS har for Lelectric ApS projekteret og programmeret et CTS/BMS anlæg til Købke Hus.

Teknologier

Billeder fra Projektet

Carlsberg-Byen-Scherfig-Hus-Controel-ApS-BMS-CTS
BMS Konsulent i Controel ApS - Nicolai Eggert

Nicolai Eggert

BMS Konsulent
Controel ApS

“Købke Hus var et interessant projekt, som markant ændrede omfang under udførsel. Blot to uger før vores levering af CTS tavlen blev projektet udvidet med 116 kontorer med integration af køle-, varme- og ventilationsstyring. Denne udvidelse gav en række problemstillinger, hvor jeg bidrog konstruktivt til at få problemerne belyst og løst, sådan at projektets fremdrift sikredes.

Samtidig var det et projekt med en usædvanligt åben beskrivelse, hvor barren var sat relativt lavt. Når jeg ser tilbage på projektet er jeg derfor rigtigt glad for, at jeg valgte at bygge det anlæg, jeg gerne selv ville modtage, under de rammer beskrivelsen gav mig mulighed for. 

Projektet er realiseret med en meget høj grad af selvstændige styringer (i forhold til, at der trods alt installeres et CTS anlæg), og det har også været en interessant proces at være med til at løfte disse selvstændige styringer til et sammenhængende, funktionelt niveau.

Rettidig Omhu

Det er billigst at løse fejl på papir. Derfor gennemgik vi fra start alt relevant tegningsmateriale, og noterede alle uhensigtsmæssigheder, fejl og afklaringsbehov som vi så gennemgik med elinstallatøren og fagtilsynet.

Konstruktiv Proces

Projektet ændrede sig markant undervejs, så det har været afgørende, at vi har deltaget i en række møder, hvor vi konstruktivt har belyst problemer og forklaret komplekse problemstillinger, sådan at de kunne tackles så tidligt som muligt. Vi har i den forbindelse bistået med meget koordinering mellem entrepriser og hjulpet til at sikre, at ingen problemer landede mellem to stole.

Aflevering

Det var ikke muligt at afholde rettidig aflevering af entreprisen. Derfor var det vigtigt for projektet, at tingene virkede ved aflevering. Takket være nøje undersøgelser og hjemtagelse af prøve-enheder, kunne både centrale komponenter og 116 rumstyringer idriftsættes uden en eneste montage- eller programmeringsfejl.

Har projektet vakt din interesse?

…eller givet dig inspiration til et lignende projekt?

Lad os tale sammen!