Projekbeskrivelse

Projektet

Kvæsthuspladsen er en enestående plads i København. 25% større end Rådhuspladsen, og helt unik med sin placering midt i Københavns Havn. Under pladsen findes et underjordisk og moderne parkeringsanlæg i verdensklasse til 500 biler.

Controel ApS har for Wicotec Kirkebjerg A/S leveret et omfattende CTS anlæg til styring og overvågning af de mange tekniske installationer på og under Kvæsthuspladsen.

 

Teknologier

Billeder fra Projektet

Controel ApS har leveret et omfattende CTS anlæg til overvågning af hele Kvæsthuspladsen.
Kvæsthuspladsens underjordiske parkeringsanlæg med CTS anlæg fra Controel ApS.
BMS Konsulent i Controel ApS - Nicolai Eggert

Nicolai Eggert

BMS Konsulent
Controel ApS

“Kvæsthuspladsen var et helt unikt projekt, da det blev udført som et Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP) Projekt og doneret som en gave til København af Real Dania. Forud for byggeperioden gik derfor næsten et årti med forundersøgelser, planlægning og flere sæsoner med praktisk afprøvning af bylivet på pladsen. Disse forhold har tilsammen skabt et projekt, som er usædvanligt gennemført og som i dén grad rammer plet rent konceptmæssigt.

Til at styre og overvåge de mange tekniske installationer på og under Kvæsthuspladsen leverede vi et stort CTS anlæg. Vi har hele tiden været opmærksomme på projektets kompleksitet, og har således trykt mere end 17 specifikke montage- og koordineringsvejledninger i tillæg til den almindelige projektering og dokumentation, for at sikre at alt virkede når anlægget blev tændt – også til leverancer uden for vores leveringsomfang.

Kvæsthuspladsen indeholder flere “almindelige” elementer – f.eks. lysstyring, brandventilation, osv. – men også særlige elementer som skibstilslutninger med forbrugsafregning og strømbegrænsning, aktiv højtvandsslukke, teaterinstallationer, m.v. Det stiller krav til, at man sætter sig grundigt ind i både virkemåden af de forskellige anlæg, men også hvem der betjener anlægget. Som et konkret eksempel kan nævnes en unik løsning vi har leveret, der muliggør omprogrammering af anlæggets effektbelysning; projektoplægget var, at vi skulle programmere kriterierne i fællesskab med en lysdesigner, men i stedet leverede vi en løsning der muliggør dynamisk ændring af kriterierne på brugerniveau, enkelt og brugervenligt.

Kvæsthuspladsen er blevet et smukt byrum i høj kvalitet, og vi er stolte af at have været en del af projektet – og stolte over at de erfarne CTS brugere, som vi desværre aldrig under byggeperioden havde mulighed for at drøfte løsningen med, er yderst tilfredse med vores løsning, som de kaldte virkeligt brugervenlig og nyskabende.”

Rettidig Omhu

Det er billigst (og hurtigst) at løse fejl på papir. Derfor gennemgik vi fra start alt relevant tegningsmateriale, og noterede alle uhensigtsmæssigheder, fejl og afklaringsbehov som vi så gennemgik med elinstallatøren og fagtilsynet. Derefter udarbejdede vi koordineringsvejledninger til alle anlæg, vi skulle opsamle data fra.

 

Konstruktiv Proces

Under hele byggeriet har vi løbende været i nær kontakt med elinstallatøren, ligesom vi jævnligt har deltaget i møder og altid har stået til rådighed. Desuden har vi uopfordret besøgt entreprisen adskillige gange undervejs, for at bistå med koordinering og planlægning.

 

Aflevering

Controel ApS afleverede et CTS anlæg i høj kvalitet, hvortil der hverken på afleveringstidspunktet eller ved et-års gennemgang ikke har været påpeget fejl eller mangler i CTS anlægget. Vi hører jævnligt fra anlægsbrugerne, at de er glade for vores produkt og vores service.

 

Har projektet vakt din interesse?

…eller givet dig inspiration til et lignende projekt?

Lad os tale sammen!