Project Description

Projektet

Da Faxe Kommune skulle bygge en ny folkeskole til omkring 500 elever, deres lærere samt forældre og fritidsbrugere til de mange aktiviteter, Vibeengskolen lægger hus til, var det med en ambitiøs plan om at opføre Danmarks Første Nulenergi-Skole.

Controel ApS har for Wicotec Kirkebjerg A/S projekteret og programmeret en omfattende KNX og DALI installation til Vibeengskolen.

Senere har vi for Faxe Kommune udskiftet Vibeengskolens CTS anlæg med et CTS anlæg fra Controel ApS.

Teknologier

Billeder fra Projektet

Jeg synes egentligt, at det er nemt nok at bruge i hverdagen, selv om det er første gang at jeg arbejder med sådan et system. Det fungerer godt og sparer energi.
.

Rasmus Thorek, Teknisk Servicemedarbejder, Faxe Kommune

Styring af lyset har vi flere steder, men her bliver rumtemperaturen også styret – bl.a. ved hjælp af solafskærmningen og loftvinduer, som åbner og lukker for at holde den rigtige temperatur. Og ventilationen går automatisk i gang, når CO2 indholdet i et lokale bliver for højt. Det er ret fantastisk.

John Birkegaard, Senior Konsulent, Faxe Kommune
BMS Konsulent i Controel ApS - Nicolai Eggert

Nicolai Eggert

BMS Konsulent
Controel ApS

“Vibeengskolen var et rigtigt spændende projekt – fordi det på én og samme tid er udfordrende og oplagt. Den har været et godt eksempel på, hvordan tingene – med den rette vilje – kan gå op i en højere enhed og hvordan der ofte kan slås flere fluer med samme smæk.

For eksempel er den intelligente bygningsinstallation en forudsætning for at opnå de energimæssige resultater, man ønsker, men samtidig er den også en forudsætning for bygningens unikke arkitektoniske udtryk, som ikke ville kunne lade sig gøre med enorme kabelføringsveje og ventilationsrør.

Samtidig stiller en skole helt andre krav til sin bygningsstyring end f.eks. et tilsvarende kontorhus. Installationerne skal være brugervenlige, fordi de yngste brugere er fem år. Da der både undervises, men også afholdes møder, arrangementer, overnatninger, m.v., er det også vigtigt at installationerne kan rumme disse ting, uden at kræve tilpasning og justering fra driftspersonalet – så de kan bruge deres tid på alle de andre opgaver, de har i forbindelse med arrangementer.”

Rettidig Omhu

Det er billigst at løse fejl på papir. Derfor gennemgik vi fra start alt relevant tegningsmateriale, og noterede alle uhensigtsmæssigheder, fejl og afklaringsbehov som vi så gennemgik med elinstallatøren og fagtilsynet. Denne fremgangsmåde har set i bakspejlet været helt uundværdig for opførelsen af Vibeengskolen.

Konstruktiv Proces

Under hele byggeriet har vi løbende været i nær kontakt med elinstallatøren, ligesom vi jævnligt har deltaget i møder og altid har stået til rådighed. Komponenter har vi leveret programmerede og sorteret i.h.t. tidsplanen – montagearbejdet fulgte således tidsplanen nøje med 0 beskadigede eller bortkomne komponenter.

Aflevering

Controel ApS afholdte rettidig aflevering af en installation i høj kvalitet. Alle temperatur- og CO2 sensorer er nøje kalibreret med akkrediterede instrumenter, og takket være vores interne mangelgennemgang og vores generelle grundighed var der ikke ved afleveringsforretningen fejl i vort udførte arbejde.

Har projektet vakt din interesse?

…eller givet dig inspiration til et lignende projekt?

Lad os tale sammen!