Projekbeskrivelse

Projektet

Carlsberg Byen er ambitionen om at skabe det perfekte byrum, gennem et enormt ambitiøst projekt, hvor et helt kvarter opføres stort set samtidig. Scherfig Hus er et hus, der er inddelt lejligheder på mellem to og fem værelser. Under huset er et lille parkeringsanlæg, ligesom en stor del af de tekniske installationer har fundet plads i kælderen.

Controel ApS har for Lelectric ApS projekteret og programmeret et CTS/BMS anlæg til Scherfig Hus.

Teknologier

Billeder fra Projektet

BMS Konsulent i Controel ApS - Nicolai Eggert

Nicolai Eggert

BMS Konsulent
Controel ApS

“Scherfig Hus var et interessant projekt, hvor jeg benyttede projektets relativt lave kompleksitet til at udbygge mine erfaringer med at bygge CTS anlæg på forhånd, sådan at de er klar til brug allerede ved levering. Det har medført nogle interessante udviklinger og jeg har lært meget om de komplikationer, det kan medføre at arbejde sådan, men bestemt også fordelene. 

Samtidig var det et projekt med en usædvanligt åben beskrivelse, hvor barren var sat relativt lavt. Når jeg ser tilbage på projektet er jeg derfor rigtigt glad for, at jeg valgte at bygge det anlæg, jeg gerne selv ville modtage, under de rammer beskrivelsen gav mig mulighed for. 

Projektet er realiseret med en meget høj grad af selvstændige styringer (i forhold til, at der trods alt installeres et CTS anlæg), og det har også været en interessant proces at være med til at løfte disse selvstændige styringer til et sammenhængende, funktionelt niveau.

Rettidig Omhu

Det er billigst at løse fejl på papir. Derfor gennemgik vi fra start alt relevant tegningsmateriale, og noterede alle uhensigtsmæssigheder, fejl og afklaringsbehov som vi så gennemgik med elinstallatøren og fagtilsynet.

Konstruktiv Proces

Under hele byggeriet har vi løbende været i nær kontakt med elinstallatøren, ligesom vi jævnligt har deltaget i møder og altid har stået til rådighed. Komponenter har vi leveret programmerede og sorteret i.h.t. tidsplanen – montagearbejdet fulgte således tidsplanen nøje med 0 beskadigede eller bortkomne komponenter.

Aflevering

Controel ApS afholdte rettidig aflevering af en installation i høj kvalitet.

Har projektet vakt din interesse?

…eller givet dig inspiration til et lignende projekt?

Lad os tale sammen!